Tijdens een controle, die meestal twee keer per jaar plaats vindt wordt uw gebit nauwkeurig bekeken.  Dreigt er een gaatje, zit een vulling niet goed, is er een slechte randaansluiting van een kroon of brug of is er een ontsteking, dan kan het nodig zijn om eerst een röntgenfoto te maken.  Wanneer blijkt dat u verdere behandeling nodig heeft, wordt er tijd gereserveerd in onze agenda voor een nieuwe afspraak.

Röntgenfoto’s zijn foto’s, die met behulp van röntgenstraling worden gemaakt. Ondanks dat de straling tot een aanvaardbaar minimum beperkt is, worden in de praktijk alle voorzorgsmaatregelen genomen bij gebruik van röntgen. Indien u zwanger bent dient u dat aan ons door te geven.
Röntgenfoto’s zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld een gaatje onder een vulling te ontdekken, om de aanwezigheid van tanden en kiezen onder een melktand te beoordelen of om de gezondheid van het kaakbot te kunnen bekijken.
Wij kunnen met de kleine röntgenfoto’s gaatjes in een vroegtijdig stadium constateren.

Er wordt in overleg met u een behandelplan gemaakt indien uw gebit een uitgebreide behandeling nodig heeft.
Er worden diverse oplossingen aangeboden afhankelijk van tandheelkundige voorkeuren en mogelijkheden, beperkingen en het budget.
In een begroting worden de verwachte kosten van de voorgestelde behandeling in detail met u gecommuniceerd.

Fluoride is een natuurlijke stof die gaatjes in tanden en kiezen voorkomen kan.
Dagelijks gebeurt dit met fluoridetandpasta. Densmile zal bij de halfjaarlijkse controle het cariësrisico individueel bepalen en indien nodig fluoride in vorm van een gel toedienen.

Sealen betekent het verzegelen van groefjes in een kies door aanbrengen van een witte kunststoflak, zodat deze kiezen makkelijker te poetsen zijn. Op deze manier kan een, met name, net doorgebroken blijvende kies beschermt worden tegen gaatjes.
Er wordt individueel bekeken wanneer zulke beschermlaagjes nodig zijn.

Veel voorkomende klachten kan het klikken van het kaakgewricht zijn, dus het plotseling heen en weer schieten van een klein stukje kraakbeen in het kaakgewricht (discusverplaatsingen).
Sommige mensen hebben ook pijn in de kauwspieren (tendomyogene pijn) en andere kunnen weer last hebben van crepiterende geluiden en of beperkte bewegingen van de onderkaak (artrose).
Wanneer u last hebt van een van deze symptomen, helpen wij u graag verder!

Veel mensen zijn bang voor de tandarts, maar wensen wel een gezonde mooie lach. Het is voor ons dus belangrijk uw angst weg te nemen.
Densmile zal op een behoedzame en empatische manier uw tandartsbezoek zo prettig mogelijk laten verlopen.

Met icon van het bedrijf DMG is het mogelijk gaatjes te vullen zonder boren. Het gaatje dient hiervoor aan bepaalde eisen te voldoen. Het defect mag niet te groot zijn en de oppervlakte van een tand of kies moet nog intact zijn.
Maar niet alleen kleine gaatjes, ook witte vlekken op de tanden en kiezen kunnen in veel gevallen behandeld worden met een positiever esthetisch resultaat tot gevolg.

Kroon

Een kroon is een keramiek en/of metaal kapje, dat over een afgeslepen tand of kies vastgelijmd wordt.
Wanneer onvoldoende houvast is voor een vulling, door tandbederf van een groot deel van een tand of kies of door traumata, kan hier voor gekozen worden. Maar ook esthetiek kan een reden voor een kunstmatige kroon zijn.

 

Brug

Wanneer een tand of kies niet meer te redden is en deze verwijderd moet worden, ontstaat er vaak een gat tussen twee tanden of kiezen.  De mogelijkheid bestaat om dit gat op te vullen met een brug. Tanden of kiezen die naast het gat staan worden dan beslepen en tot pijlertanden gemaakt, hier komt de brug op te rusten.  Tussen de pijlertanden vervaardigt de tandtechnicus een vervangende tand of kies. Deze verbindt hij dan aan minimaal 2 kronen, zo ontstaat er een brug. Deze hele constructie kan esthetiek en ook functie herstellen.

Het verlies van een aantal of van alle tanden en/of kiezen beïnvloed de kwaliteit van leven enorm. Je kunt soms niet meer gewoon kauwen en dus ook niet alles eten. Ook het uiterlijk verandert en je durft soms niet meer te lachen.

Een kunstgebit, ook wel een prothese genoemd, vervangt de natuurlijke tanden en kiezen en zit los op het mondweefsel. Een partiële prothese vervangt een deel van de verloren tanden en/of kiezen en een volledige prothese vervangt alle tanden en kiezen zodat functie en esthetiek weer hersteld kan worden.

De reden voor het verwijderen van tanden en kiezen zijn onder andere:
onherstelbare tandbederf, cariës,
onherstelbare tandvleesontsteking, parodontitis,
vanwege weinig ruimte in de kaak, orthodontie,
vanwege een ontsteking van een verstandskies,
vanwege onherstelbare wortelkanaalproblemen of
vanwege ingewikkelde breuken, traumata.

Een wortelkanaalbehandeling is een uitgebreide behandeling van een tand of kies, wanneer er een ontsteking aan de wortelpunt aanwezig is. De oorzaak kan bijvoorbeeld een zeer diep gaatje zijn of een trauma.
Bij deze behandeling wordt onder verdoving de pulpa, het meest levende deel van de tand of kies, met zenuwen, bloedvaten en cellen, uit een wortelkanaal van een tand of kies verwijderd en de ontstane ruimte opgevuld met een speciaal soort vulmateriaal.

Volgens de WHO (World Health Organization) is cariës, dus tandbederf de meest voorkomende infectieziekte. Onbehandelde cariës kan leiden tot ongemak, pijn en infecties die een negatieve invloed hebben op de gezondheid en kwaliteit van leven.

Door bijvoorbeeld verkeerde eetgewoontes kan demineralisatie aan de buitenkant van de tand of kies ontstaan. Bijzonder snel onstaat er een gaatje op plaatsen waar je niet zo makkelijk met de tandenborstel bij kunt, bijvoorbeeld in groefjes van kiezen of in de tussenruimtes van tanden en kiezen.
Voordat een vulling gemaakt kan worden, moet eerst het aangetaste tandweefsel verwijdert worden. Dit kan met of zonder verdoving gebeuren.
Het gat wordt dan gevuld met een tandkleurig vulmateriaal, composiet genoemd.

Parodontitis is een bacteriële infectieziekte, die door ontstoken tandvlees ontstaat.  In een vergevorderd stadium kan het kaakbot erdoor worden aangetast.  Uiteindelijk gaan tanden of kiezen los zitten en kunnen deze verloren gaan.

De kleur van de tanden is bij iedereen anders. Ook hebben niet alle tanden dezelfde kleur, de ene tand wijkt af van de andere. Tanden zijn opgebouwd uit tandbeen (dentine) en glazuur.

De dikte van het glazuur en de kleur van het tandbeen bepalen de kleur van de tand. De kleur van het tandbeen is erfelijk bepaald, de glazuur is bijna doorzichtig.

De verkleuring van tanden komt door veranderingen in het tandbeen en glazuur, hierbij maken we onderscheid tussen:

  • Verkleuringen aan het tand- of kiesoppervlak: uitwendige verkleuringen
  • Verkleuringen in het tandbeen of glazuur: inwendige verkleuringen

Hoe ontstaan uitwendige verkleuringen?

Verkleuringen ontstaan, doordat kleurstoffen uit voedings- en genotsmiddelen in de tandplak (dit is een wit-gelig laagje op tanden) dringen. Dit kan door het drinken van koffie, thee en rode wijn. Maar ook door roken kunnen tanden verkleuren.

De behandeling/ reiniging

De tandarts kan de aanslag alleen verwijderen door de tanden te polijsten met een speciale licht schurende polijstpasta.

Hoe ontstaan inwendige verkleuringen?

Deze verkleuringen ontstaan door:

  • een val of een harde klap op de tand. Hierdoor kan de tandzenuw afsterven en een verkleuring veroorzaken. De tand kan geel, grijs of blauw verkleuren en wordt vaak een “dode” tand genoemd.
  • Het glazuur wordt dunner en de laag tandbeen dikker. Er komen barsten in het dunnere glazuur, waardoor kleurstoffen gemakkelijker in de tand doordringen.
  • een grijze of zwarte vulling in een tand of kies. De grijze amalgaamvulling kan door een witte composietvulling of kroon vervangen worden.
  • ontwikkelingsstoornissen in de tandkiem of gebruik van geneesmiddelen op jonge leeftijd. Deze verkleuringen zijn vaak bandvormig of vlekachtig. De tandarts kan dergelijke verkleuringen wegslijpen en de tand herstellen met een tandkleurig vulmateriaal.

De behandeling

Verkleurde tanden als gevolg van ‘dode’ tanden en het verouderingsproces kunnen gebleekt worden. Bij ernstige verkleuringen in de tand kan er een schildje (facing) geplaatst worden op de tand. Als de tand behalve een verkleuring ook verzwakt is door vullingen of een zenuwbehandeling, is het beter om er een kroon op te plaatsen. Hierdoor wordt de verkleuring dan verholpen.

De ‘dode’ tand wordt van binnenuit behandeld door middel van een papje met blekend middel. Dit moet, afhankelijk van het resultaat, meerdere keren herhaald worden.

Uitwendig bleken

Methodes

Thuis bleken gebeurd via een bleeklepel, welke hier in de praktijk speciaal voor u gemaakt wordt. Hierin kan de bleekgel aangebracht worden. Deze bleeklepel draagt u een paar uurtjes of wanneer u slaapt. Na een paar dagen zijn de tanden zichtbaar witter.
Bleken bij de tandarts gebeurd met een gel met een hogere concentratie waterstofperoxide, welke op de tanden wordt aangebracht en door middel van een lamp een sneller resultaat kan opleveren. Dit kan in 1 zitting klaar zijn, maar mogelijk ook meerdere zittingen, afhankelijk van uw wensen.

Inwendig bleken

Bij het bleken van ontzenuwde tanden wordt van binnen naar buiten gebleekt door het tijdelijk aanbrengen van een bleekstof (natriumperboraat) in de pulpaholte. Deze bleekstof blijft enige tijd zitten, tot het gewenste resultaat bereikt is, daarna wordt de holte weer afgesloten met een composiet vulling.